агач

  • 145рейка — 1. Юка, тар агач такта, планка яки борыс 2. Үлчәү өчен бүлемнәре булган агач борыс, тар такта. Геодезия эшләрендә ике ноктаның чагыштырмача биеклеген билгели торган бүлемле үлчәү таягы …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 146тимер — 1. Саф хәлендә ялтыравык ак төстәге каты металл (көнкүрештә шуның углерод катнаш эретмәсен – чуен яки корычны да тимер дип атыйлар) 2. Шул металлдан эшләнгән деталь. Коралның, җайланманың шуннан эшләнгән өлеше чана тимере 3. с. күч. Бик көчле,… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге